Keresés a Bibliában

19Remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteust hamarosan hozzátok küldhetem, hogy én is megnyugodjam, ha értesülök dolgaitokról. 20Senkim sincs ugyanis, aki lélekben annyira hozzám hasonló volna és olyan őszintén szívén viselné ügyeteket. 21Hiszen mindenki a maga dolgával törődik, és nem Jézus Krisztuséval.

KNB SZIT STL BD RUF KG