Keresés a Bibliában

18De mit számít ez? Csak Krisztust hirdessék, bármi módon, akár érdekből, akár őszinte szándékkal. Én örülök nekik, és ezután is örülni fogok.

Az apostol helyzete.

19Tudom ugyanis, hogy ez, imádságtok által és Jézus Krisztus Lelkének segítségével, üdvösségemre válik. 20Abban bízom és remélek, hogy semmiben sem vallok szégyent, sőt nyíltan megmondom, hogy Krisztus mint mindig, most is megdicsőül testemben – akár életemben, akár holtomban. 21Hiszen számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. 22Ha viszont tovább kell élnem, az termékeny munkát jelent. Nem tudom hát mit válasszak. 23Kettő közt vívódom: szeretnék megszabadulni, hogy Krisztussal legyek. Ez volna a legjobb. 24De hogy miattatok életben maradjak, az szükségesebb. 25Meg vagyok győződve és tudom, hogy megmaradok, sőt haladástokra és hitből fakadó örömötökre maradok meg mindnyájatok javára. 26Így még több okotok lesz arra, hogy Krisztusban dicsekedjetek, ha újból elmegyek hozzátok.

KNB SZIT STL BD RUF KG