Keresés a Bibliában

18De mit számít ez? Csak Krisztust hirdessék bármi módon, akár hátsó gondolattal, akár őszinte szándékkal. Én örülök neki. Sőt, ezután is örülni fogok, 19mert tudom, hogy ez üdvösségemre válikimádságotok és Jézus Krisztus Lelkének segítsége által. (Jób 13,16 G}<fs) 20Ez az én várakozásom és reménységem, hogy semmiben sem szégyenülök meg, ellenkezőleg, teljes a bizalmam, hogy mint mindig, úgy most is megdicsőül Krisztus az én testemben, akár élet, akár halál által.
21Mert számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. 22De ha az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor nem tudom, mit válasszak. 23A kettő között vívódom: szeretnék elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez mindennél jobb lenne, 24tiértetek viszont szükségesebb, hogy a testben maradjak. 25Mivel meg vagyok erről győződve, tudom, hogy maradok, és együtt maradok mindnyájatokkal a ti előrehaladásotok érdekében, és hitből fakadó örömötökre, 26hogy még inkább dicsekedhessetek velem Krisztus Jézusban, amikor újból elmegyek hozzátok.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

1,20 A keresztény, aki a keresztségben és Krisztus Testének vétele által egyesül Jézussal, testben és lélekben Krisztushoz tartozik. Így mindaz, ami a testet sújtja – szenvedés, fogság vagy betegség –, titokzatos módon magának Krisztusnak a szenvedése, az ő dicsőségét szolgálja.