Keresés a Bibliában

A lelki fegyverek.

10Egyébként (testvérek): erősödjetek meg az Úrban, hathatós erejéből. 11Öltsétek föl Isten fegyverzetét, hogy helyt tudjatok állni az ördög cselvetéseivel szemben. 12Nem a vér s a test ellen kell viaskodnunk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, e sötét világ kormányzói és az égi magasságok gonosz szellemei ellen. 13Öltsétek föl tehát Isten teljes fegyverzetét. Csak így tudtok ellenállni a gonosz napon és így tudtok mindent leküzdve helytállni. 14Álljatok ki tehát: derekatokra csatoljátok a tisztesség övét, öltsétek magatokra az igazság páncélját, 15lábatokra húzzátok a békesség evangéliumának hirdetésére a készség saruját. 16Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, amellyel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. 17Vegyétek föl az üdvösség sisakját és markoljátok meg a lélek kardját, ami Isten igéje. 18Esedezzetek szüntelen bensőséges könyörgéssel és imával a Lélekben. Legyetek éberek és állhatatosak az összes szentekért mondott imádságban. 19Értem is imádkozzatok, hogy megkapjam a beszéd ajándékát, és amikor megnyitom ajkamat, bátran hirdessem az evangélium titkát,

Befejezés.

20amelynek a bilincsekben is hírnöke vagyok. Hadd hirdessem bátran, amint kötelességem.

KNB SZIT STL BD RUF KG