Keresés a Bibliában

10Végezetül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hathatós erejében! 11Öltsétek fel Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög cselvetéseivel szemben! 12Mert nem a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának kormányzói ellen, a gonoszságnak az ég magasságaiban lévő szellemei ellen.
13Vegyétek fel tehát Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, s megállhassatok, mert mindent megtettetek. 14Úgy álljatok tehát, hogy derekatokat övezzétek fel igazságossággal, s öltsétek magatokra a megigazulás vértjét! (Iz 59,17}<fs) 15Lábatok saruja legyen a béke evangéliumának hirdetésére való készség. 16Mindezekhez vegyétek a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. 17Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, vagyis az Isten igéjét. 18Mindenkor esedezzetek a Lélekben, minden imádságban és könyörgésben, s őbenne virrasszatok teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentért, 19és értem is, hogy Isten adjon nekem szavakat, amikor megnyitom ajkamat, hogy bátran hirdessem az evangélium titkát, 20aminek hírnöke vagyok a bilincsekben is; hadd beszéljek bátran, amint kötelességem.

KNB SZIT STL BD RUF KG