Keresés a Bibliában

A gyermekek és szülők kötelességei.

6 1Gyermekek! Fogadjatok szót szüleiteknek az Úrban, mert így van rendjén. 2Ez az első, ígérettel kapcsolatos parancs: „Tiszteld atyádat és anyádat, 3hogy boldog és hosszú életű légy a földön.” 4Atyák! Ne keserítsétek gyermekeiteket, inkább neveljétek őket az Úr fegyelmében és intelmeivel. 5A szolgák és gazdák kötelességei.
Szolgák! Engedelmeskedjetek féltő tisztelettel és egyszerű szívvel földi uratoknak, akárcsak Krisztusnak. 6Ne látszatra szolgáljatok, mint akik emberek tetszését keresik, hanem mint Krisztus szolgái, akik szívesen teljesítik Isten akaratát. 7Odaadással szolgáljatok, mert az Úrnak teszitek, nem embereknek. 8Hiszen tudjátok, hogy bármi jót tesz valaki, megkapja jutalmát az Úrtól, akár szolga, akár szabad. 9Gazdák! Viselkedjetek velük ugyanúgy. Hagyjátok el a fenyegetőzést. Hiszen tudjátok, hogy nekik is, nektek is Uratok van a mennyben, s nála nincs személyválogatás.

A lelki fegyverek.

10Egyébként (testvérek): erősödjetek meg az Úrban, hathatós erejéből. 11Öltsétek föl Isten fegyverzetét, hogy helyt tudjatok állni az ördög cselvetéseivel szemben. 12Nem a vér s a test ellen kell viaskodnunk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, e sötét világ kormányzói és az égi magasságok gonosz szellemei ellen. 13Öltsétek föl tehát Isten teljes fegyverzetét. Csak így tudtok ellenállni a gonosz napon és így tudtok mindent leküzdve helytállni. 14Álljatok ki tehát: derekatokra csatoljátok a tisztesség övét, öltsétek magatokra az igazság páncélját, 15lábatokra húzzátok a békesség evangéliumának hirdetésére a készség saruját. 16Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, amellyel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. 17Vegyétek föl az üdvösség sisakját és markoljátok meg a lélek kardját, ami Isten igéje. 18Esedezzetek szüntelen bensőséges könyörgéssel és imával a Lélekben. Legyetek éberek és állhatatosak az összes szentekért mondott imádságban. 19Értem is imádkozzatok, hogy megkapjam a beszéd ajándékát, és amikor megnyitom ajkamat, bátran hirdessem az evangélium titkát,

Befejezés.

20amelynek a bilincsekben is hírnöke vagyok. Hadd hirdessem bátran, amint kötelességem. 21Ha tudni akarjátok mi van velem és mit csinálok, Tichikusz, szeretett testvérem és hűséges szolgám az Úrban, mindent el fog mondani nektek. 22Éppen azért küldtem hozzátok, hogy megtudjátok mi van velünk és megvigasztalja szíveteket. 23A testvéreknek békesség és hittel párosult szeretet az Istentől, az Atyától és az Úr Jézus Krisztustól! 24Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik Urunkat Jézus Krisztust. (Amen).

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet