Keresés a Bibliában

Intések és tanítások

Istennek tetsző élet.

4 1Egyébként, testvérek, kérünk és intünk titeket az Úr Jézusban: amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző életet élnetek, úgy is éljetek, hogy egyre előbbre haladjatok. 2Hiszen tudjátok, hogy az Úr Jézus nevében milyen utasításokat adtunk nektek. Isten akarata ugyanis az, hogy szentekké legyetek. 3Tartózkodjatok a paráznaságtól. 4Mindegyiktek szentül és tisztességesen éljen feleségével, 5s ne szenvedélyes érzékiségben, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. 6Senki üzletkötésben meg ne károsítsa és meg ne csalja testvérét, mert az Úr megtorolja mindezt, amint már előbb megmondtuk és szentül állítottuk. 7Hiszen az Úr nem bűnös életre hívott minket, hanem szentségre. 8Aki tehát ezeket megveti, nem embert vet meg, hanem az Istent, aki ránk árasztotta Szentlelkét.

Felebaráti szeretet.

9A testvéri szeretetről nem szükséges írnom nektek, hiszen Isten maga oktatott ki, hogy szeressétek egymást. 10Sőt gyakoroljátok is egész Makedóniában minden testvér iránt. Ám arra kérünk testvérek, hogy gyarapodjatok is benne. 11Igyekezzetek békében élni, törődjetek a magatok dolgával, dolgozzatok saját kezetekkel, amint meghagytuk nektek. 12Viselkedjetek tisztességesen a kívülállókkal szemben és ne szoruljatok rá senkire.

KNB SZIT STL BD RUF KG