Keresés a Bibliában

4 1Egyébként pedig, testvérek, kérünk és buzdítunk titeket az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, miként kell Istennek tetsző módon élnetek – s amint éltek is –, ebben jussatok még előbbre. 2Hiszen tudjátok, hogy milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus megbízásából.
3Az ugyanis Isten akarata, hogy megszentelődjetek; hogy tartózkodjatok a paráznaságtól; 4hogy mindenki szentségben és tisztességgel tudja uralni testét, 5nem buja szenvedéllyel, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent; 6hogy senki se használja ki és ne csalja meg testvérét ebben a dologban, mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogy már korábban is megmondtuk nektek, és kérve kértünk titeket. 7Mert Isten nem tisztátalanságra hívott meg minket, hanem megszentelődésre. 8Következésképpen aki ezeket az utasításokat megveti, az nem embert vet meg, hanem Istent, aki Szentlelkét adja nektek.
9A testvéri szeretetről nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre; 10és mivel gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Makedóniában. Buzdítunk hát benneteket, testvérek, hogy ebben jussatok még előbbre, 11és arra törekedjetek, hogy csendesen éljetek, a magatok dolgát tegyétek, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogy elrendeltük nektek. 12A kívülállók iránt illendően viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire!

KNB SZIT STL BD RUF KG