Keresés a Bibliában

Intézkedések az istentisztelettel kapcsolatban

11 1Legyetek követőim, mint ahogy én Krisztus követője vagyok.

Az asszonyok fátyolviselete.

2Megdicsérlek titeket (testvérek) azért, mert emlékeztek mindenre, s rendelkezéseimet végrehajtjátok, úgy ahogy meghagytam. 3Szeretném azonban tudomástokra hozni, hogy minden férfi feje Krisztus, az asszony feje a férfi, Krisztus feje pedig az Isten. 4Minden férfi, aki födött fővel imádkozik vagy prófétál, szégyent hoz fejére. 5Minden asszony pedig, aki födetlen fővel imádkozik vagy prófétál, szintén szégyent hoz fejére. 6Éppen olyan, mintha megnyírták volna. Ha pedig az asszony nem akarja fejét befödni, vágassa le a haját. De ha szégyenletes az asszonynak, hogy haját levágassa, vagy kopaszra nyiratkozzék, födje be a fejét. 7A férfi nem köteles fejét befödni, mert Isten képmása és dicsősége, az asszony viszont a férfi dísze. 8Nem a férfi lett ugyanis az asszonyból, hanem az asszony a férfiból. 9S nem a férfit teremtette Isten az asszonyért, hanem az asszonyt a férfiért. 10Ezért viselje az asszony annak a jelét, hogy hatalom alatt áll – az angyalokra való tekintettel. 11Igaz ugyan, hogy az Úrban sem a férfi nincs asszony nélkül, sem az asszony férfi nélkül, 12mert amint az asszony a férfiből lett, úgy a férfi az asszonytól születik, de minden Istentől van. 13Ítéljétek meg magatok: illik-e az asszonynak födetlen fővel imádkoznia Istenhez? 14Nem tanít-e maga a természet is arra titeket, hogy ha a férfi hosszú hajat növeszt, szégyenére válik. 15Ha viszont az asszony növeszti meg haját, díszére van, mert haját fátyol gyanánt kapta. 16Ha pedig valaki jónak látja, hogy tovább vitatkozzék, nekünk ez nem szokásunk, sem Isten Egyházának.

Az utolsó vacsora ünneplése.

17A következő intézkedéssel kapcsolatban nem dicsérhetlek meg titeket, mert összejöveteletek nem javatokra, hanem károtokra szolgál. 18Először is azt hallom, hogy amikor közösségbe gyűltök, szakadás van köztetek. Ezt részben el is hiszem. 19Kell is, hogy szakadás legyen köztetek, hogy a megbízhatók kiváljanak közületek. 20Mikor ugyanis egybegyűltök, az már nem az Úr vacsorájának elköltése, 21mert étkezés közben ki-ki a saját vacsoráját veszi elő, hogy elfogyassza, s az egyik éhen marad, a másik pedig dőzsöl. 22Hát nincs otthonotok evésre-ivásra? Vagy semmibe sem veszitek az Isten egyházát és megszégyenítitek a szegény sorsúakat? Mit mondjak nektek? Dicsérjelek? Ezért nem dicsérlek. 23Az Úrtól kaptam ugyanis, amit közöltem veletek: az Úr Jézus elárulásának éjszakáján fogta a kenyeret, 24hálát adott, megtörte és így szólt: „(Vegyétek és egyétek), ez az én testem, melyet értetek (adok). Ezt tegyétek az én emlékezetemre.” 25Ugyanígy vacsora után (fogta) a kelyhet és így szólt: „Ez a kehely az új szövetség az én véremben. Ezt tegyétek, valahányszor isztok belőle, az én emlékezetemre.” 26Valahányszor ugyanis e kenyeret eszitek, s e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. 27Ezért, aki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úr kelyhét, az Úr teste és vére ellen vét. 28Tehát vizsgálja meg magát mindenki, s csak úgy egyék a kenyérből, és igyék a kehelyből, 29mert aki (méltatlanul) eszik és iszik, anélkül hogy megkülönböztetné (az Úr) testét, tulajdon ítéletét eszi és issza. 30Ezért gyöngék és betegek közületek sokan, többen pedig holtak. 31Ha azonban (helyesen) ítélnők meg magunkat, nem lenne részünk az ítéletben. 32Ha viszont az Úr ítél meg minket, azért fenyít, hogy e világgal együtt el ne kárhozzunk. 33Ezért testvéreim, ha étkezésre gyülekeztek, várjatok meg egymást. 34Ha valaki éhes, egyék otthon, hogy ne ítéletre gyűljetek össze. A többit majd megérkezésem után rendezem el.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet