Keresés a Bibliában

FÜGGELÉK

Hálaének.

51 1Engedd, hogy áldjalak, Uram és Királyom, hogy magasztaljalak, üdvömnek Istene. Háladalt szeretnék zengeni nevednek. 2Mert segítőm és oltalmazóm lettél, s megóvtad testemet az enyészettől, megoltalmaztál a gonosz nyelv tőrétől, a hazugságot kitalálók ajkától; azokkal szemben, akik ellenem támadnak, oltalmazóm lettél és megmentettél, 3nagy irgalmasságod szerint és neved dicsősége szerint, az engem elnyelni készülők torkától, azok kezétől, akik életemre törtek, a sok szorongatástól, amely rámszakadt, 4a fojtogató lángtól, amely körülvett, a tűztől, amelyet nem én szítottam, 5az alvilág ölének mélyétől, a hitvány ajkaktól és a hazug szótól, 6a király előtt a gonosz nyelv rágalmától. Mivel már közel voltam a halálhoz, életem leszállt a Seol kapuihoz. 7Bárhova fordultam, nem akadt gyámolom, támaszt kerestem, de seholsem találtam. 8Ekkor irgalmadra gondoltam, én Uram, és öröktől fogva végbevitt tetteidre. Mert segítesz azokon, akik benned bíznak, és megmented őket ellenségeiktől. 9Ezért fölemeltem hangomat a földről, és esdekeltem, hogy ments meg a haláltól. 10Szólottam az Úrhoz, Uramnak atyjához: „Szorongattatásom napján ne hagyj el, az acsarkodásnak s a magánynak idején. Akkor majd mindennap dicsérem a neved és hálásan magasztallak.” 11Ekkor imádságom meghallgatást talált, megmentettél az elpusztulástól, s a nehéz időkből kiszabadítottál. 12Ezért magasztallak és áldalak téged, és zengem az Úr nevének dicséretét. 13Kisfiú koromban, mielőtt utakra indultam, nyíltan bölcsességet kértem imáimban. 14A templomkapunál tanultam meg becsülni, s életem végéig kutatok utána. 15Virágkorában a szívem örömét lelte benne, amikor olyan volt, mint színesedő szőlő. A lábam egyenes úton járt, s ifjúkorom óta nyomon követtem. 16Ha egy kissé felé fordítottam fülem, máris kaptam, nagy bölcsességet szereztem. 17A segítségével előbbre jutottam, áldom, aki nekem bölcsességet adott. 18Elhatároztam, hogy (jól) be is gyakorlom, buzgón törekedtem a jóra és nem is csalódtam. 19Keményen küszködött érte a szívem, s azon voltam, hogy tartsam a törvényt. Magasba emeltem kezemet és tudatlanságom miatt panaszkodtam. 20Rászántam lelkemet, és meg is leltem (a bölcsességet) tisztán. A szívemet kezdettől felé fordítottam, így nem leszek én sem soha elhagyatott. 21Izzott egész bensőm, hogy megtalálhassam, ezért el is nyertem értékes kincs gyanánt. 22Nyelvemet az Úrtól jutalomként kaptam, azért most vele adok hálát neki. 23Gyertek hozzám, akik tudatlanok vagytok, foglaljatok helyet az iskolámban. 24Meddig akartok még ezt-azt nélkülözni, meddig maradjon még szomjas a lelketek? 25Megnyitom a számat, és beszélni kezdek, s vagyont szerezhettek magatoknak ingyen. 26Hajtsátok nyakatokat az igája alá, intelmét a lelketek fogadja magába, hisz közel van azokhoz, akik őt keresik. 27Láthatjátok a saját szemetekkel, hogy milyen keveset fáradtam, mégis milyen nagy nyugalmat találtam. 28Vegyetek tanítást sok-sok ezüstön, és aranyat kaptok érte bőségesen. 29Örüljön szívetek az Úr irgalmának, az ő dicséretét sose szégyelljétek. 30Ha korán elkészültök műveitekkel, megadja jutalmát a maga idejében. (Aláírás:) Jézusnak, Sirák fiának bölcsessége.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF