írány a tartalom

Szentírás v3

Katolikus Biblia fordítások az interneten

Biblia fordítások


Káldi-Neovulgáta (katolikus)
A Katolikus Bibliatársulat engedélyével. Megújítva 2013. február.

Szent István Társulati Biblia (katolikus)
A Szent István Társulat Szentírás-Bizottságának fordítása, új bevezetőkkel és magyarázatokkal; sajtó alá rendezte Rózsa Huba. Használatának engedélye megújítva: 2013. április.

Károli Gáspár revideált fordítása (protestáns)
A szöveg nem jogvédett, a digitalizációért a The Word szoftver magyar moduljainak felelőse, Baranyi László Zsolt vállalt szerkesztői felelősséget. Az esetleges digitalizációs hibákat kérjük jelezni!

Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (protestáns)
A Magyar Bibliatársulat ideiglenes engedélyével. A szöveg revíziója a Bibliatársulatnál jelenleg zajlik, hivatalos változat ott látható. Közeli tervünk a revideált szöveg teljes átvétele, amiről a Bibliatársulattal megegyeztünk.


Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel