Keresés a Bibliában

Hálaadás az ellenséges város pusztulásáért

27 1Azon a napon majd meglátogatja az Úr
kemény, nagy és erős kardjával
a Leviatánt, a gyors kígyót,
a Leviatánt, a tekergő kígyót,
és megöli a tengeri sárkányt.

Dal Izrael szőlőskertjéről

2Azon a napon szép szőlőskert lesz,
énekeljetek róla! 3Én, az Úr, vagyok őrzője,
szüntelenül öntözöm;
nehogy baj érje,
éjjel-nappal őrzöm. 4Harag nincs bennem:
miért adna nekem valaki tövist és tüskét?
Harcba szállok vele, s mindjárt fel is gyújtom: 5vagy ragadja meg oltalmamat,
kössön békét velem, békét kössön velem! 6A jövőben gyökeret ver Jákob,
virágzik és kihajt Izrael,
s betöltik a földkerekség színét terméssel.

Izrael bűnei bocsánatot nyernek

7Vajon megverte Izraelt úgy,
mint azt, aki őt verte?
Vagy gyilkolta-e őt úgy,
mint azokat, akik őt gyilkolták? 8Elűzte, elvetette őt, s perelt vele;
elsodorta őt erős szelével a keleti szél napján. 9Azáltal nyer bocsánatot Jákob bűne,
és vétke eltávolításának az a teljes gyümölcse,
ha olyanná tesz minden kőoltárt,
mint az összezúzott mészkő,
és nem maradnak fenn a szent fák és oszlopok.

Az ellenség büntetése

10Mert a megerősített város magára marad,
elhagyott és magányos hely lesz, mint a sivatag;
borjú legel rajta, ott heverészik,
s lerágja bokrait. 11A szárazságban gallyai összetörnek,
asszonyok jönnek, és elégetik.
Nem értelmes nép ez,
ezért nem irgalmaz neki Alkotója,
és aki formálta, nem kegyelmez neki.

A száműzött izraeliták összegyűjtése

12Ez történik majd azon a napon:
kicsépeli az Úr a kalászokat
a Folyamtól Egyiptom patakjáig,
és titeket összeszednek egyenként, Izrael fiai. 13Ez történik majd azon a napon:
megfújják a nagy harsonát,
és visszajönnek, akik elvesztek Asszíria földjén,
s akik száműzöttek voltak Egyiptom földjén,
és leborulnak az Úr előtt
a szent hegyen, Jeruzsálemben.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF