Keresés a Bibliában

16A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. 17Amikor meglátták őt, leborultak, bár egyesek még kételkedtek. 18Jézus odament és azt mondta nekik: »Nekem adatott minden hatalom a mennyben és a földön. 19Menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, 20és tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig!«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

28,19 A missziós küldetés, amelyet az apostolok kaptak, átszállt utódaikra, a püspökökre is: »A püspökök, mint az apostolok utódai, tőle kapták küldetésüket, hogy tanítsanak minden népet, hirdessék az evangéliumot minden teremtménynek, és így mindenki elérje az üdvösséget a hit, a keresztség, valamint a parancsolatok teljesítése által« (Lumen Gentium, 24).