Keresés a Bibliában

16A tizenegy tanítvány elment Galileába arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. 17Amikor meglátták, leborultak előtte, de néhányan kételkedtek. 18Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom a mennyben és a földön. 19Menjetek, és tegyetek tanítvánnyá minden népet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, 20és tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek! Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végezetéig.”

KNB SZIT STL BD RUF KG