Keresés a Bibliában

Az apostolok küldetése.

16A tizenegy tanítvány elment Galileába arra a helyre, ahova Jézus rendelte őket. 17Amint meglátták, leborultak előtte, bár néhányan előzőleg kételkedtek. Jézus hozzájuk lépett és így szólt: 18„Én kaptam minden hatalmat mennyben és földön. 19Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya és Fiú és Szentlélek nevében, 20és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Íme, én veletek vagyok a világ végéig.”

KNB SZIT STL BD RUF KG