Keresés a Bibliában

2 1Harmadnapon menyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja, 2és Jézus is hivatalos volt a menyegzőre tanítványaival együtt. 3Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: »Nincs boruk!« 4Jézus azt felelte neki: »Mi közünk ehhez, asszony? Még nem jött el az én órám!« 5Anyja ekkor ezt mondta a szolgáknak: »Tegyetek meg mindent, amit mond!«
6A zsidók tisztulására volt ott hat kőedény, egyenként két vagy három mérős. 7Jézus azt mondta nekik: »Töltsétek meg az edényeket vízzel!« Színig töltötték őket. 8Ekkor így szólt hozzájuk: »Most merítsetek, és vigyetek belőle a násznagynak!« Azok vittek neki. 9Amint a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, mivel nem tudta, hogy honnan való – de a szolgák, akik a vizet merítették, tudták –, odahívta a vőlegényt, 10és azt mondta neki: »Minden ember a jó bort adja először, és miután megittasodtak, akkor a kevésbé jót. Te mindeddig tartogattad a jó bort!« 11Jézus ezzel kezdte meg csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, és tanítványai hittek benne.

KNB SZIT STL BD RUF KG