Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

KNB 164 SZIT 34 STL 12 BD 2 RUF 68 KG 178

Találatok a szövegben 147 találat

Birák könyve (Károli Gáspár revideált fordítása)
Mózes első könyve a teremtésről (Károli Gáspár revideált fordítása)
Habakuk próféta könyve (Károli Gáspár revideált fordítása)
Józsué könyve (Károli Gáspár revideált fordítása)
Krónika I. könyve (Károli Gáspár revideált fordítása)
Ezékiel próféta könyve (Károli Gáspár revideált fordítása)
Dániel próféta könyve (Károli Gáspár revideált fordítása)
Krónika II. könyve (Károli Gáspár revideált fordítása)
Mózes második könyve a zsidóknak Égyiptomból kijöveteléről (Károli Gáspár revideált fordítása)
Zsoltárok könyve (Károli Gáspár revideált fordítása)
Ésaiás próféta könyve (Károli Gáspár revideált fordítása)
Aggeus próféta könyve (Károli Gáspár revideált fordítása)
A királyokról írt I. könyv (Károli Gáspár revideált fordítása)
A János írása szerint való szent evangyéliom (Károli Gáspár revideált fordítása)
Mózes harmadik könyve a Léviták egyházi szolgálatáról (Károli Gáspár revideált fordítása)
Sámuel első könyve (Károli Gáspár revideált fordítása)
Sámuel második könyve (Károli Gáspár revideált fordítása)
Eszdrás könyve (Károli Gáspár revideált fordítása)
Salamon énekek éneke (Károli Gáspár revideált fordítása)
Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele (Károli Gáspár revideált fordítása)
Mózes negyedik könyve az Izráeliták megszámlálásáról való könyv (Károli Gáspár revideált fordítása)
Ruth könyve (Károli Gáspár revideált fordítása)
A királyokról írt II. könyv (Károli Gáspár revideált fordítása)
Nehémiás könyve (Károli Gáspár revideált fordítása)
Zakariás próféta könyve (Károli Gáspár revideált fordítása)
A Máté írása szerint való szent evangyéliom (Károli Gáspár revideált fordítása)
A Márk írása szerint való szent evangyéliom (Károli Gáspár revideált fordítása)
A Lukács írása szerint való szent evangyéliom (Károli Gáspár revideált fordítása)
Az apostolok cselekedetei (Károli Gáspár revideált fordítása)
János apostolnak mennyei jelenésekről való könyve (Károli Gáspár revideált fordítása)
Mózes ötödik könyve a törvény summája (Károli Gáspár revideált fordítása)
Jób könyve (Károli Gáspár revideált fordítása)
A prédikátor Salamon könyve (Károli Gáspár revideált fordítása)
Jeremiás próféta könyve (Károli Gáspár revideált fordítása)
Jeremiás siralmai (Károli Gáspár revideált fordítása)
Hóseás próféta könyve (Károli Gáspár revideált fordítása)
Mikeás próféta könyve (Károli Gáspár revideált fordítása)
Pál apostolnak a filippibeliekhez írt levele (Károli Gáspár revideált fordítása)
Pál apostolnak Timótheushoz írt második levele (Károli Gáspár revideált fordítása)
A zsidókhoz írt levél (Károli Gáspár revideált fordítása)
Péter apostolnak közönséges első levele (Károli Gáspár revideált fordítása)