Keresés a Bibliában

7 1Jézus ezután Galileát járta. Nem akart ugyanis Júdeában tartózkodni, mivel a zsidók meg akarták ölni. 2Közel volt a zsidók ünnepe, a lombsátor-ünnep. 3Testvérei ekkor ezt mondták neki: „Menj el innen, és eredj Júdeába, hadd lássák a tanítványaid is a te dolgaidat, amelyeket cselekszel. 4Mert senki sem cselekszik semmit titokban, aki azt akarja, hogy nyilvánosan elismerjék őt. Ha ilyeneket cselekszel, tedd ismertté magadat a világ előtt.” 5Mert a testvérei sem hittek benne. 6Jézus pedig így szólt hozzájuk: „Az én időm még nincs itt, nektek azonban minden idő alkalmas. 7Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én arról tanúskodom, hogy a cselekedetei gonoszak. 8Ti menjetek fel az ünnepre, én erre az ünnepre még nem megyek fel, mert az én időm még nem jött el.” 9Ezeket mondta nekik, és ott maradt Galileában. 10Miután azonban elindultak testvérei az ünnepre, akkor ő is felment, nem nyíltan, hanem - amennyire lehetett - titokban. 11A zsidók pedig keresték őt az ünnepen, és kérdezgették: „Hol van ő?” 12És sokat suttogtak róla a sokaságban: némelyek azt mondták róla, hogy jó, mások viszont ezt mondták: „Nem az, sőt félrevezeti a népet.” 13De nyilvánosan senki sem beszélt róla, mert féltek a zsidóktól. 14Már az ünnepi hét fele elmúlt, amikor Jézus felment a templomba, és tanítani kezdett. 15Csodálkoztak a zsidók ezen, és ezt kérdezték: „Hogyan ismerheti ez az Írást, hiszen nem is tanulta?”

KNB SZIT STL BD RUF KG