Keresés a Bibliában

14Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. 15János bizonyságot tett róla, és azt hirdette: „Ő volt az, akiről megmondtam: Aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én.” 16Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre.

KNB SZIT STL BD RUF KG