Keresés a Bibliában

Az Ige megtestesülése.

14
Az Ige testté lett,
és köztünk élt.
Láttuk dicsőségét,
az Atya Egyszülöttének dicsőségét,
akit kegyelem és igazság tölt be. 15János hangos szóval tanúságot tesz róla:
„Ő az, akiről hirdettem:
Aki nyomomba lép, nagyobb nálam,
mert előbb volt, mint én.” 16Mindnyájan az ő teljességéből kaptunk,
kegyelmet kegyelemre halmozva.

KNB SZIT STL BD RUF KG