Keresés a Bibliában

7 1Az Úr így szólt Noéhoz: „Szállj be egész családoddal a bárkába, mert csak téged találtalak igaznak színem előtt az egész nemzedékben. 2Minden tiszta állatból vigyél hetet-hetet, hímet és nőstényt, a tisztátalanokból pedig kettőt, hímet és nőstényt. 3(A madarakból is hetet-hetet, hímet és nőstényt), hogy ivadékuk az egész földön életben maradjon. 4Mert még hét nap, és akkor negyven nap és negyven éjjel esőt bocsátok a földre, s eltörlök a föld színéről minden lényt, amit alkottam.” 5Noé úgy tett, ahogy az Úr megparancsolta neki. 6Noé 600 esztendős volt, amikor a vízözön rátört a földre. 7Noé a vízözön előtt beszállt a bárkába: vele együtt fiai, felesége és fiainak feleségei. 8(A tiszta és tisztátalan állatok, a madarak és a földön élő állatok közül kettő-kettő, 9egy hím és egy nőstény ment Noéval a bárkába, ahogy Isten megparancsolta.) 10Hét nap elteltével a vízözön rátört a földre. 11Noé 600. évében, a második hónap 17. napján, ezen a napon megnyíltak a nagy mélységek forrásai és megeredtek az ég csatornái. 12Az eső negyven nap és negyven éjjel zuhogott a földre. 13Ezen a napon Noé és fiai, Szem, Kám és Jáfet Noé feleségével és fiainak három feleségével együtt beszálltak a bárkába, 14s velük minden fajtájú vadállat, minden fajtájú háziállat, mindenféle földi csúszómászó és mindenféle madár és szárnyas. 15Minden lény, ami lélegzik, párosával ment Noéhoz a bárkába. 16Minden lényből egy hím és egy nőstény ment, ahogy Isten megparancsolta. Az Úr bezárta mögötte az ajtót.

A vízözön.

17Ezután negyven napig ömlött az eső a földre. A víz megdagadt és fölemelte a bárkát úgy, hogy a föld felett úszott. 18Az ár elhatalmasodott, és erősen megduzzadt a föld felett, a bárka azonban a vízen úszott. 19A víz még magasabb lett a földön, annyira, hogy az ég alatt minden magas hegyet elborított. 20Tizenöt könyöknyivel múlta felül a víz őket, annyival emelkedett a hegyek fölé. 21Így minden élőlény elpusztult, amely a földön mozgott: madarak, háziállatok, vadállatok, mindenféle földi csúszómászó és minden ember. 22Minden, ami lélegzett, ami a szárazföldön élt, elpusztult. 23Így törölt el (Isten) minden élőlényt a földön: az embertől az állatig, a csúszómászókig és az égi madarakig. Mind eltörölte őket a földről. 24Csak Noé maradt meg, és ami vele volt a bárkában. A víz százötven napig áradt a földön.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet