Keresés a Bibliában

7 1Azt mondta erre az Úr Noénak: »Menj be a bárkába, te és egész házad népe, mert téged találtalak igaznak előttem ebben a nemzedékben. 2Minden tiszta állatból végy hetet-hetet, hímet és nőstényt, a nem tiszta állatokból pedig kettőt-kettőt, hímet és nőstényt, 3az ég madaraiból is hetet-hetet, hímet és nőstényt, hogy a magja megmaradjon az egész föld színén. 4Mert még hét nap, azután esőt hullatok a földre negyven napon és negyven éjen át, s eltörlök a föld színéről minden lényt, amelyet alkottam!« 5Meg is tette Noé mindazt, amit az Úr megparancsolt neki. 6Hatszáz esztendős volt, amikor az özönvíz elárasztotta a földet.
7Bement tehát Noé a bárkába az özönvíz elől, és vele fiai, felesége, és fiainak feleségei. 8A tiszta és tisztátalan állatokból, a madarakból is, és mindabból, ami mozog a földön, 9kettő-kettő, hím és nőstény ment be Noéhoz a bárkába, amint az Úr megparancsolta Noénak. 10Amikor aztán eltelt a hét nap, elárasztották az özön vizei a földet.
11Noé életének hatszázadik esztendejében, a második hónapban, a hónap tizenhetedik napján feltört a nagy mélység minden forrása, megnyíltak az ég zsilipjei, 12és negyven napon és negyven éjen át esett az eső a földre. 13Ugyanazon a napon ment be Noé a bárkába, és vele Szem, Kám és Jáfet, a fiai, s velük felesége és fiainak három felesége, 14ők, és minden állat, faja szerint, minden lábasjószág, faja szerint, és minden csúszómászó, amely mozog a földön, faja szerint, minden, ami repül, faja szerint, minden madár és minden szárnyas. 15Kettő-kettő ment be Noéhoz a bárkába minden testből, amelyben az élet lehelete volt. 16Hím és nőstény ment be minden testből, amely bement, amint Isten megparancsolta neki. És bezárta őt az Úr kívülről.
17A vízözön pedig negyven napig áradt a földre. A vizek megszaporodtak, és felemelték a bárkát a földről. 18Azután rettenetesen megáradtak, és betöltöttek mindent a föld színén; a bárka pedig továbbhaladt a vizeken. 19Végül igen elhatalmasodtak a vizek a föld felett, és elborítottak minden magas hegyet az egész ég alatt: 20tizenöt könyökkel volt magasabb a víz, mint a hegyek, amelyeket elborított.
21Oda is veszett minden test, amely mozgott a földön, minden madár és barom, vad, és minden csúszómászó, amely nyüzsög a földön – és valamennyi ember. 22Minden meghalt, amiben a szárazföldön az élet lehelete volt. 23Eltörölt tehát minden lényt, amely a földön volt, embert, jószágot, csúszómászót és égi madarat, eltörölte őket a földről, csak Noé maradt meg, és azok, akik vele voltak a bárkában. 24Százötven napig tartották hatalmukban a vizek a földet.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

7,1 Jahvista elbeszélés [J], részben megismétli az eddig elmondottakat. Azok a »tiszta« állatok, amelyeket fel lehetett áldozni Istennek.

7,6 Az égi és a föld alatti vizek összekeverednek, a világ szinte visszasüllyed az őskáosz állapotába.

Előző fejezet Következő fejezet