Keresés a Bibliában

Példabeszéd a két fiúról.

28„Mi a véleményetek erről? Egy embernek volt két fia. Odament az elsőhöz és szólt neki: Fiam, menj ki a szőlőbe dolgozni. 29Nem megyek – felelte –, de később meggondolta és kiment. 30Odament a másikhoz, és annak is szólt. Megyek – felelte –, de mégsem ment ki. 31Melyik tett eleget a kettő közül apja kívánságának?” „Az első” – válaszolták. Erre Jézus így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek, hogy a vámosok és a cédák megelőznek benneteket az Isten országában.

KNB SZIT STL BD RUF KG