Keresés a Bibliában

Példabeszéd az engedetlen testvérekről.

28„Mit gondoltok? Egy embernek két fia volt. Elment az elsőhöz és így szólt: fiam, menj ki ma dolgozni a szőlőbe. 29Megyek uram, felelte, de nem ment ki. 30Elment a másikhoz és őt is megkérte. Nem megyek, felelte, később azonban megbánta és kiment. 31Melyik teljesítette a kettő közül atyja akaratát?” „A második”, válaszolták. Erre Jézus így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek: a vámosok és az utcanők megelőznek titeket Isten országában.

KNB SZIT STL BD RUF KG