Keresés a Bibliában

A házasság felbonthatatlansága.

10 1Innét útra kelve Júdea határába ment, a Jordán túlsó partjára. Ott ismét tömeg vette körül, ő pedig szokása szerint tanította őket.

KNB SZIT STL BD RUF KG