Keresés a Bibliában

Zűrzavar Jeruzsálemben

3 1Igen, az Úr, a Seregek Ura megvon Jeruzsálemtől és Júdától minden támaszt. [Elveszi tőle a kenyeret és a vizet,] 2a hőst és a harcost, a bírót és a prófétát, a jóst és a vént; 3a vezért és a nemes embert, a tanácsadót, a jövendőmondót és a varázsláshoz értőt. 4„És gyermekeket adok nekik fejedelmül, fiúkat, hogy azok uralkodjanak rajtuk.” 5Az egyik ember a másik ellen támad a népben, ki-ki az embertársa ellen. A gyermek az öreg ellen háborog, s az alacsony sorsú a magas állású ellen, 6úgyhogy lesz, aki megragadja testvérét, atyja házából való rokonát, és azt mondja neki: „Neked van még ruhád, légy a fejedelmünk, ez a romhalmaz kerüljön a kezed alá.” 7Ám az így felel majd neki azon a napon: „Nem lehetek én orvosotok, hiszen az én házamban sincs sem kenyér, sem ruha. Ne tegyetek engem a nép fejedelmévé!” 8Igen, Jeruzsálem romba dől, és Júda összeomlik. Mert szavaik és tetteik az Úr bántására vannak, az ő fölségének sértésére. 9Arcuk kevélysége ellenük vádaskodik, úgy dicsekszenek vétkeikkel, mint Szodoma népe. Jaj nekik, mert nem is rejtegetik gonoszságukat, maguk idézik elő romlásukat. 10Mondjátok nekik: „Boldog az igaz ember, mert élvezi majd tettei gyümölcsét. 11De jaj a gonosznak! Rosszul fog járni, mert tettei szerint fizetnek meg neki.” 12Én népem! Gyermekek zsarnokoskodnak rajta, asszonyok uralkodnak fölötte. Én népem! Fejedelmeid félrevezetnek, és összekuszálják az utat, amelyen jársz. 13Az Úr feláll bírói székéből, feláll, hogy ítélkezzék népén. 14Az Úr ítéletre hívja népe véneit és fejedelmeit: „Ti legeltétek le a szőlőt és házaitokban szegényektől rablott holmit rejtegettek. 15Mi jogon zúzzátok össze népemet, és töritek pozdorjává a szegények arcát?” Ezt mondja az Úr, a Seregek Ura.

Gúnydal a jeruzsálemi asszonyokról

16Ezt mondja az Úr: Sion leányai felfuvalkodtak, fenn hordják a fejüket, kihívóan tekingetnek, táncolva járnak, s csörgetik lábukon a karikákat. 17Azért az Úr kopasszá teszi leányainak fejét, és fölfedi meztelenségüket. 18Azon a napon az Úr mind elveszi, ami ékességül szolgál, a lábkarikákat, homlokpántokat és holdacskákat, 19a fülbevalókat, karpereceket és fátylakat; 20a fejdíszeket, láncocskákat és öveket, a szelencéket és amuletteket; 21a gyűrűket és orrkarikákat, 22a díszes ruhákat és palástokat, a kendőket és tarsolyokat, 23a tükröket és gyolcsruhákat, a főkötőket és vállravetőket. 24És üszög lesz a balzsam, kötél az öv, a fodorított haj kopaszságra változik, díszes ruhaként szőrzsák szolgál, és homlokra sütött bélyeg lesz a szépség.

Jeruzsálem özvegyei

25Férfiaid kard élén vesznek el, és hőseid a harcban. 26Kapui gyászolnak majd és szomorkodnak, és ő ott ül a porban elhagyottan.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet