Keresés a Bibliában

5. BESZÉDEK IZRAELRŐL ÉS JÚDÁRÓL

Figyelmeztetés Szamáriához

28 1Jaj az efraimi részegek büszke koronájának, ragyogó ékessége hervadó virágának, amely a bortól tántorgók termékeny völgye felett van. 2Íme, egy erős és hatalmas férfit küld az Úr, aki, mint a jeges förgeteg, mint a romboló szélvész, és mint a hatalmas vizek áradata, lerántja őket hatalmával a földre. 3Akkor lábbal tiporják majd az efraimi részegek büszke koronáját, 4és ragyogó ékességének büszke koronája, amely a termékeny völgy felett van, úgy jár majd, mint a korán érő füge: ha valaki meglátja, nyomban kezébe veszi és megeszi. 5Azon a napon a Seregek Ura lesz dicsőséges koronája és ragyogó koszorúja népe maradékának. 6Ő tölti el igazságos szellemmel azt, aki törvényt ül, és bátorsággal azt, aki az ellenséget a kapuig visszaűzi.

A papok és a hamis próféták ellen

7Még ezek is tántorognak a bortól, és szédelegnek a mámorító italtól. A papok és a próféták támolyognak az italtól, a bor áldozataként; az erős ital elkábítja őket. Inognak, amikor látomást látnak, és bizonytalanok, ha ítéletet kell hozni. 8Igen, minden asztal tele van okádékkal, egy csöpp hely sem marad tőlük tisztán. 9„De kit akar az ilyen tudásra tanítani? Kinek akarja kifejteni a kinyilatkoztatást? A csecsemőknek, akiket éppen elválasztottak, akiket csak most vettek el anyjuk kebelétől. 10Ilyeneket mondogatva: Szav laszav, szav laszav, kav lakav, kav lakav, zeér sám, zeér sám.” 11Igen, ilyen dadogó szavakkal és idegen nyelven szól majd e néphez, 12ő, aki így beszélt hozzájuk: „Ez a nyugalom, hagyjátok az elfáradtat megnyugodni. Ez a megnyugvás.” De ők nem akarták meghallani, 13ezért így szól hozzájuk az Úr: „Szav laszav, szav laszav, kav lakav, kav lakav, zeér sám, zeér sám.” Hogy útjukon hanyatt essenek, összetiporják őket, tőrbe akadjanak, és fogságba jussanak.

Gonosz tanácsadók ellen

14Halljátok az Úr szavát, ti gúnyolódók, akik népemen uralkodtok Jeruzsálemben! 15Ti ezt mondjátok: „Mi szövetséget kötöttünk a halállal, és szerződésre léptünk az alvilággal. Ha eljön a pusztító suhogó ostor, minket ugyan el nem érhet, mert a hazugságot választottuk menedékül, és a hamisság az oltalmazó várunk.”

Jövendölés

16Ezért ezt mondja nektek Isten, az Úr: „Nézzétek, egy követ helyezek el a Sionon, egy értékes szegletkövet, egy erős alapkövet. Aki hisz, nem inog meg, 17és a jogot teszem mérőónná, az igazságot mérővesszővé.”

A gonosz tanácsadók elleni jövendölés folytatása De a hazugság menedékét jégeső söpri el, és vizek árasztják el a várát.

18Semmivé lesz a halállal kötött szövetségtek, s szerződéstek az alvilággal nem lesz tartós. Mert eljön a pusztító, suhogó ostor, s összezúz benneteket. 19Valahányszor eljön, elér titeket. Mert eljön majd reggelenként, sőt éjjel is, nappal is eljön. Micsoda rémületet fog majd kelteni, ha egyáltalán lesz, aki megérti jelentését! 20Az ágy rövid lesz arra, hogy kinyújtózzanak benne, és keskeny a takaró a betakarózásra. 21Valóban, mint egykor a Perazim hegyén, fölkel az Úr, és mint egykor Gibeon völgyében, úgy fog haragudni, hogy végbevigye művét, amely szokatlan lesz, hogy befejezze művét, amely hallatlan lesz. 22Hagyjátok hát abba a gúnyolódást, mert különben bilincseitek még szorosabbak lesznek. Mert hallottam az ítéletet: az egész földre pusztulást hoz az Isten, a Seregek Ura.

Példabeszéd a földművesről

23Figyeljetek ide s halljátok meg szavamat, figyeljetek, s értsétek meg beszédemet! 24Vajon mindig szánt-e a szántóvető, mindig hasogatja és boronálja a földjét? 25Nemde, ha elegyengeti a föld színét, kaprot szór bele, elhinti a köményt, és vet a sorba búzát meg árpát, a szélére meg kölest. 26Erre az okosságra Isten nevelte, Ő tanította így. 27Mert nem cséplőszánnal csépelik a kaprot és nem járatják a szekér kerekét a kömény felett; hanem a kaprot vesszővel verik ki, és bottal a köményt. 28Hát csépléskor összetörik-e a búzát? Nem, hiszen aki csépel, nem csépel örökké. És bár hajtja rajta szekere kerekét, csak kiveri belőle a szemet, de össze nem töri. 29Ez is a Seregek Urától való: Mert csodálatos az ő tanácsa, és bölcsessége mindent felülmúl.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet