Keresés a Bibliában

A templomépítés.

6 1480 évvel azután, hogy Izrael fiai kivonultak Egyiptomból, Salamonnak Izrael fölötti uralkodása 4. esztendejében történt, a második hónapban, azaz Ziv hónapjában – akkor épített templomot az Úrnak. 2A templom, amelyet Salamon király az Úrnak épített, 60 könyök hosszú, 20 könyök széles és 25 könyök magas volt. 3A szentély előtti csarnoknak a hossza 20 könyököt tett ki, annyit, mint a templom szélessége, a szélessége pedig 10 könyököt, a templom hosszanti irányában. 4A templomra ablakot is tétetett, kerettel és ráccsal. 5A templom falához szárnyat csatolt, a szentély és a szentek szentje köré, aztán melléképületeket emelt körös-körül. 6Az alsó szint 5 könyök széles volt, a középső 6 könyök széles, a harmadik 7 könyök széles; a templom külsejét ugyanis lépcsőzetesen képezte ki, hogy a (gerendáknak) ne kelljen a templom falaiba mélyedést vágni. 7[A templom építésekor olyan köveket használtak, amelyeket a kőbányában egészen készre faragtak; kalapács és véső nem hallatszott a templom építésekor, sem semmiféle vasszerszám.] 8A (környező épületrész) alsó szintjének bejárata a templom jobb oldalán volt, és csigalépcsőn lehetett a középső szintre és a középsőről a harmadik szintre feljutni. 9Így építette a templomot és be is fejezte. Aztán cédrusfával fedte be a templomot. 10A szárnyat az egész templomhoz 5 könyök magasra építette (minden szintet annyira), és cédrusgerendákkal csatolta a házhoz. 11Az Úr akkor szózatot intézett Salamonhoz: 12„A házra nézve, amelyet építesz… Ha törvényeim szerint élsz, teljesíted kívánságaimat és szem előtt tartod parancsaimat, hozzájuk igazodván, akkor valóra váltom általad ígéretemet, amit atyádnak, Dávidnak tettem: 13Izrael fiai közt fogok lakni, és nem hagyom el népemet, Izraelt.” 14Így építette Salamon a templomot és be is fejezte.

A templom belső kiképzése. A szentek szentje.

15Belül a falakat cédrusfa burkolattal látta el, a templom aljától egészen a tető gerendáiig beburkolta őket belül fával, a templom padlóját meg ciprusdeszkákból rakta ki. 16A templom hátsó oldalát is beburkolta cédrusfával 20 könyöknyire a földtől a gerendáig, aztán elválasztotta a templomot a hátulsó résztől, a szentek szentjétől. 17Maga a templom, vagyis a hátulsó rész előtti fő térség 40 könyököt tett ki. 18Belül tehát cédrusfából volt a templom, faragott gyümölcs­ és virágfüzérekkel ékesítve. Csupa cédrusfa volt az egész. Követ sehol sem lehetett látni. 19A templomon belül a hátulsó részt úgy rendezte be, hogy oda vihesse az Úr szövetségének ládáját. 20A hátulsó rész 20 könyök hosszú, 20 könyök széles és 20 könyök magas volt, s bevonta vert arannyal. Aztán oltárt emelt 21a hátulsó rész elé cédrusfából és azt is bevonta arannyal. 22Az egész templomot bevonta arannyal, az egész épületet, mindenestül.

A kerubok.

23Azután a hátulsó részbe csináltatott olajfából két kerubot. 10 könyök magasak voltak. 24A kerub egyik szárnya 5 könyöknyi volt, és 5 könyöknyi volt a kerub másik szárnya is, így szárnyai egyik végétől a másikig 10 könyöknyit tettek ki. 2510 könyöknyi volt a másik kerub is. Mindkét kerub egyforma nagy volt és egyforma alakú is. 26Az egyik kerub magassága 10 könyök volt és ugyanannyi a másik kerubé is. 27A kerubokat a templom legbelső részébe állította; úgy terjesztették ki szárnyaikat, hogy az egyik (kerub) egyik szárnya az egyik falhoz ért, a másik kerub másik szárnya meg a másik falhoz. A térség közepén is összeértek szárnyaik. 28S a kerubokat is bearanyozta. 29Aztán a templom falait körbe kidíszítette faragott kerubokkal, pálmákkal és virágfüzérekkel, kívül és belül egyaránt. 30Még a templom padlóját is beborította arannyal, kívül is, belül is.

A kapuk és az udvar.

31A hátsó rész kapujának félfáját olajfából készíttette, ötszögűre faragott ászokfából, 32az ajtószárnyakat is olajfából. Kerub-, pálma- és virágfüzérmintákat vésetett rá és arannyal vonatta be, mégpedig a kerubokat és a pálmákat aranyoztatta be. 33A szentély bejáratát szintén olajfa ajtófélfákkal látta el, ezek formája azonban négyszögletes volt. 34A két ajtószárnynak is két forgatható lapja volt, és a másik ajtószárnynak is két forgatható lapja. 35Kerubokat, pálmákat és virágfüzéreket faragtatott rájuk, aztán bevonatta őket arannyal, pontosan a faragásnak megfelelően. 36Majd a fallal övezett belső előudvart építette meg három sor faragott kőből és egy sor cédrusgerendából.

Az építkezés ideje.

37A 4. esztendőben, Ziv hónapjában rakták le az Úr templomának alapjait. 38A 11. esztendőben, Bul hónapban – ez a nyolcadik hónap – elkészült a templom minden része, s minden, ami csak hozzá tartozott. Hét évig építették.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet