Keresés a Bibliában

1 1Pál – Isten szolgája és Jézus Krisztus apostola, hogy elvezesse a hitre azokat, akiket Isten kiválasztott, hogy megismerjék az igaz vallásossággal összhangban lévő igazságot 2az örök élet reményében, amit Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért, 3és a maga idejében ismertté tette szavával az igehirdetés által, amelyre meghívást kaptam üdvözítő Istenünk rendeléséből – 4Titusznak, a közös hitben igaz fiának: kegyelem és béke Istentől,
Atyánktól és Krisztus Jézustól, Üdvözítőnktől!

KNB SZIT STL BD RUF KG