Keresés a Bibliában

1 1Pál, Istennek szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola, az Isten választottainak hite és a kegyesség szerint való igazságnak megismerése szerint, (Tit 12,29) 2Az örök élet reménységére, melyet megígért az igazmondó Isten örök időknek előtte, (Ján 8,47) 3Megjelentette pedig a maga idejében az ő beszédét a prédikálás által, a mely reám bízatott a mi megtartó Istenünknek parancsolata szerint; Titusnak, a közös hit szerint való igaz fiamnak: (Eféz 1,9;Csel 9,6.15.20.24) 4Kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, a mi Megtartónktól. (2Pét 2,20.21)

KNB SZIT STL BD RUF KG