Keresés a Bibliában

8Én ugyanis ezt mondom: Krisztus a körülmetéltek szolgájává lett Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak adott ígéreteket.

KNB SZIT STL BD RUF KG


3De amint az útján haladt, és Damaszkuszhoz közeledett, történt, hogy hirtelen fényesség ragyogta körül az égből. 5Erre megkérdezte:
– Ki vagy te, uram?
Az így felelt:
– Jézus vagyok, akit te üldözöl! 17Ananiás elment, belépett a házba, rátette a kezét, és ezt mondta neki: „Saul testvér, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, hogy láss, és eltelj Szentlélekkel.”
16De kelj föl, és állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy mostantól szolgájává és tanújává tegyelek azoknak a dolgoknak, amiket láttál, és amiket meg fogok mutatni neked. 17Amikor később visszatértem Jeruzsálembe, és a Templomban imádkoztam, elragadtatásba estem.

KNB SZIT STL BD RUF KG