Keresés a Bibliában

18Miközben ezeket mondta nekik, íme, egy elöljáró jött hozzá, leborult előtte, és így szólt: „Most halt meg a lányom, de jöjj, tedd rá a kezed, és élni fog.” 19Jézus felkelt, és tanítványaival együtt követte. 20És íme, egy tizenkét éve vérfolyásos asszony hátulról odaférkőzve megérintette ruhája szegélyét. 21Ezt gondolta ugyanis: „Ha csak megérintem a ruháját, meggyógyulok.” 22De Jézus megfordult, és amikor meglátta, így szólt: „Bízzál, lányom, hited megszabadított téged.” Attól az órától fogva az asszony egészséges volt.
23Amikor Jézus bement az elöljáró házába, és meglátta a fuvolásokat meg a zajongó sokaságot, 24így szólt: „Menjetek innét, mert a kislány nem halt meg, csak alszik.” Azok kinevették. 25Amikor aztán kiküldték a sokaságot, bement, megfogta a kezét, és a kislány felkelt. 26Ennek híre ment szerte a vidéken.

KNB SZIT STL BD RUF KG