Keresés a Bibliában

Jairus leánya.

18Miközben ezt magyarázta, egy elöljáró lépett hozzá és lába elé borulva kérte: „(Uram), leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá kezedet és életre kel.” 19Erre Jézus fölkelt és tanítványaival együtt elment vele. 20Egy asszony pedig, aki tizenkét éve vérzésben szenvedett, hátulról megérintette ruhája szegélyét. 21Azt gondolta magában: 22„Ha csak ruháját érintem is, meggyógyulok.” Jézus erre megfordult, ránézett és így szólt: „Bízzál leányom, hited meggyógyított.” Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. 23Amikor Jézus az elöljáró házába ért és látta a fuvolásokat és a lármás tömeget, 24rájuk szólt: „Távozzatok! Hiszen nem halt meg a leány, csak alszik.” Azok kinevették. 25Miután eltávolították a tömeget, bement, megfogta a leány kezét és az életre kelt. 26Híre járt ennek az egész vidéken.

KNB SZIT STL BD RUF KG