Keresés a Bibliában

23Amikor beszállt a bárkába, tanítványai követték. 24És íme, olyan nagy háborgás támadt a tengeren, hogy a bárkát elborították a hullámok. Ő azonban aludt. 25Odajöttek és felkeltették:
– Uram, ments meg, elveszünk!
26Így felelt nekik:
– Miért vagytok gyávák, ti kicsinyhitűek?
Majd felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, s nagy csendesség lett. 27Az emberek pedig elcsodálkoztak, és így szóltak:
– Kicsoda ez, hogy még a szelek és a tenger is engedelmeskednek neki?

KNB SZIT STL BD RUF KG