Keresés a Bibliában

14Ti vagytok a világ világossága. Nem lehet elrejteni a hegyen épült várost. 15Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem hogy a lámpatartóra, és akkor világít mindenkinek a házban. 16Ugyanígy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket, és dicsőítsék mennyei Atyátokat!

KNB SZIT STL BD RUF KG