Keresés a Bibliában

5 1Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, tanítványai odamentek hozzá. 2Ő pedig megszólalt, és így tanította őket:
3Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. 4Boldogok, akik sírnak, mert majd vigasztalást nyernek. 5Boldogok a szelídek, mert örökül kapják majd a földet. 6Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. 7Boldogok az irgalmasok, mert irgalomban lesz részük. 8Boldogok a tiszta szívűek, mert majd meglátják Istent. 9Boldogok, akik békét teremtenek, mert Isten fiainak hívják majd őket. 10Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.
11Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. 12Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is előttetek!
13Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízét veszti, mivel lehet visszaadni az ízét? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és széttapossák az emberek.
14Ti vagytok a világ világossága. Nem lehet elrejteni a hegyen épült várost. 15Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem hogy a lámpatartóra, és akkor világít mindenkinek a házban. 16Ugyanígy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket, és dicsőítsék mennyei Atyátokat!
17Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a Törvényt vagy a prófétákat! Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy beteljesítsem. 18Mert bizony, mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egyetlen ióta vagy egyetlen vessző sem vész el a Törvényből, míg minden be nem teljesedik. 19Ha tehát valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is megszeg, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. De ha valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz a mennyek országában. 20Mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és a farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába.
21Hallottátok, hogy megmondták a régieknek: Ne ölj! Mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. 22Én viszont azt mondom nektek, hogy aki haraggal van testvére iránt, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja testvérének:
„Raká!” – méltó arra, hogy a szanhedrin járjon el ellene. Aki pedig azt mondja: „Bolond!” – méltó a gyehenna tüzére.
23Ha tehát áldozati adományodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy testvérednek valami panasza van ellened, 24hagyd ott adományodat az oltár előtt! Menj, békülj ki előbb testvéreddel, és csak azután térj vissza, s ajánld fel adományodat! 25Egyezz ki azzal, aki vádol, hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy vádlód át ne adjon a bírónak, a bíró meg az őrnek, és így börtönbe ne kerülj! 26Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnét, amíg meg nem adod az utolsó fillért is.
27Hallottátok, hogy megmondták: Ne törj házasságot! 28Én viszont azt mondom nektek: aki úgy tekint egy asszonyra, hogy megkívánja, szívében már házasságot tört vele. 29Ha a jobb szemed visz bűnre, vájd ki, és vesd el magadtól! Jobb neked, ha egy szemed vész el, mint ha egész tested a gyehennára jut. 30Ha pedig a jobb kezed visz bűnre, vágd le, és vesd el magadtól! Jobb neked, ha egy tagod vész el, mint ha egész tested a gyehennára jut.
31Megmondták: aki elbocsátja feleségét, adjon neki válólevelet. 32Én viszont azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét – a paráznaság esetét kivéve –, az házasságtörővé teszi, és aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasságtörést követ el.
33Azt is hallottátok, hogy megmondták a régieknek: „Ne esküdj hamisan”, és „Add meg az Úrnak, amit esküvel fogadtál!” 34Én viszont azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek: se az égre, mert az Isten trónusa, 35se a földre, mert az lába zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a Nagy Király városa! 36De ne esküdj a saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajad szálát sem tudod fehérré vagy feketévé tenni! 37Amikor beszéltek, az igen legyen igen, a nem pedig nem! Ami ezen túlmegy, az a gonosztól van.
38Hallottátok, hogy megmondták: Szemet szemért, fogat fogért. 39Én viszont azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda másik arcodat is! 40Ha valaki pereskedni akar veled, hogy elvegye ingedet, engedd át neki köpenyedet is! 41Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre! 42Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el!
43Hallottátok, hogy megmondták: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet! 44Én viszont azt mondom nektek, hogy szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, 45hogy fiai legyetek mennyei Atyátoknak, aki felkelti napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak egyaránt. 46Ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, milyen jutalomra számíthattok? Nem ugyanezt teszik a vámszedők is? 47És ha csak testvéreiteket köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik a pogányok is? 48Ti legyetek hát tökéletesek, ahogy mennyei Atyátok tökéletes!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

5,22 Az evangélium szövegében olvasható arám szó jelentése ’ostoba’

Előző fejezet Következő fejezet