Keresés a Bibliában

3Amikor Jézus az Olajfák hegyén ült, odamentek hozzá külön a tanítványai, és így szóltak hozzá:
– Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele eljövetelednek és a világ végének?
4Jézus így válaszolt nekik:
– Vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen titeket! 5Sokan jönnek ugyanis majd az én nevemben, és ezt mondják: „Én vagyok a Messiás!” –, és sokakat megtévesztenek. 6Fogtok hallani háborúkról, és háborúk hírét halljátok. Vigyázzatok, ne rémüldözzetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. 7Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Éhínségek és földrengések lesznek többfelé. 8Mindez a vajúdás kínjainak kezdete.
9Akkor kínvallatásra adnak majd át titeket, megölnek benneteket, és minden nép gyűlölni fog titeket az én nevemért. 10Akkor sokan megrendülnek majd hitükben. Elárulják és meggyűlölik egymást. 11Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. 12Mivel felgyülemlik a gonoszság, sokakban kialszik a szeretet. 13De aki mindvégig kitart, az üdvözül. 14Isten országának ezt az evangéliumát hirdetik majd az egész világon bizonyíték gyanánt minden népnek, és akkor jön el a vég.
15Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, amiről Dániel próféta beszélt, ott állni a szent helyen – aki olvassa, értse meg! –, 16akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe; 17aki a ház tetején van, ne jöjjön le, hogy kihozzon valamit; 18és aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elhozza köpenyét! 19Jaj a várandós és a szoptatós anyáknak azokban a napokban! 20Imádkozzatok, hogy ne télen vagy szombaton kelljen menekülnötök! 21Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. 22Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottak miatt megrövidülnek azok a napok.

KNB SZIT STL BD RUF KG