Keresés a Bibliában

3Mikor az Olajfák hegyén leült, körülfogták tanítványai és kérték: „Mondd meg nekünk, mikor lesz ez? S mi lesz a jele eljövetelednek és a világ végének?” 4Jézus így válaszolt: 5„Vigyázzatok, senki félre ne vezessen titeket. Sokan jönnek majd az én nevemben s azt mondják: én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. 6Hallotok majd háborúról és háborús hírekről. Vigyázzatok, ne rémüldözzetek. Ennek mind meg kell történnie, de ez még nem a vég. 7Akkor nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. 8Éhség, dögvész és földrengés lesz itt is, ott is. De mindez csak a gyötrelmak kezdete. 9Aztán majd sanyargatnak és megölnek titeket, és miattam gyűlölni fog mindent a nemzet. 10Sokan el is tántorodnak hitüktől, elárulják és gyűlölni fogják egymást. 11Számos hamis próféta támad és sokat tévedésbe ejtenek. 12A gonoszság elhatalmasodásával sok szívben kihűl a szeretet, 13de aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül. 14Isten országának ezt az örömhírét pedig hirdetik majd az egész világon bizonyságul minden nemzetnek. Csak akkor jön el a vég.

Előképe: Jeruzsálem pusztulása.

15Amikor majd látjátok a szent helyen a Dániel próféta által megjövendölt gyalázatos pusztulást – aki olvassa, értse meg! –, akkor, 16aki Júdeában van, fusson a hegyekbe. 17Aki a háztetőn van, le ne jöjjön, hogy kivigye holmiját házából, 18és aki a mezőn, vissza ne térjen, hogy elvigye köpenyét. 19Jaj a várandós és szoptató asszonyoknak azokban a napokban! 20Imádkozzatok, hogy meneküléstek ne télen vagy szombaton legyen. 21Akkor olyan nagy gyötrelem lesz, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mindmáig, és nem is lesz. 22Ha meg nem rövidülnének azok a napok, egyetlen ember sem menekülne meg. De a választottak kedvéért megrövidülnek azok a napok.

KNB SZIT STL BD RUF KG