Keresés a Bibliában

34Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította, köréje gyűltek. 35Egyikük – egy törvénytudó – próbára akarta tenni, és megkérdezte tőle:
36Mester, melyik a nagy parancsolat a Törvényben?
37Ezt mondta neki:
Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből! 38Ez az első, a nagy parancsolat. 39A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! 40E két parancsolattól függ az egész Törvény és a próféták.

KNB SZIT STL BD RUF KG