Keresés a Bibliában

34Mikor a farizeusok meghallották, hogy a szaddúceusokat elnémította, összegyűltek egy csoportba, 35és az egyikük, egy törvénytudó, hogy próbára tegye, megkérdezte tőle: 36»Mester, melyik a legnagyobb parancs a törvényben?« 37Ő azt felelte neki: »‘Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből’. (MTörv 6,5) 38Ez a legnagyobb, az első parancs. 39A második hasonló ehhez: ‘Szeresd felebarátodat, mint önmagadat’. (Lev 19,18) 40Ezen a két parancson alapul az egész törvény és a próféták.«

KNB SZIT STL BD RUF KG