Keresés a Bibliában

16Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant. Elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és környékén minden kétesztendős és annál fiatalabb fiúgyermeket, annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudakolt a bölcsektől. 17Ekkor beteljesedett, amit Jeremiás prófétált: 18Hang hallatszott Rámában, sírás és nagy jajgatás. Ráchel siratja gyermekeit, és nem akar megvigasztalódni, mert nincsenek többé.

KNB SZIT STL BD RUF KG