Keresés a Bibliában

13Miután távoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket s anyját, és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket!”
14Ő pedig felkelt, fogta a gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba. 15Ott maradt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által: Egyiptomból hívtam fiamat.

KNB SZIT STL BD RUF KG