Keresés a Bibliában

16Odament hozzá valaki, és ezt kérdezte:
– Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?
17Ezt mondta:
– Miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat!
18Melyeket? Jézus ezt mondta:
– Ezeket: ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, 19tiszteld apádat és anyádat, és szeresd felebarátodat, mint önmagadat!
20Az ifjú ezt mondta:
– Ezt mind megtartottam. Mit kell még tennem?
21Jézus ezt válaszolta neki:
– Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el a vagyonod, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj, és kövess engem!
22Amikor ezeket a szavakat hallotta, az ifjú szomorúan távozott, ugyanis nagy vagyona volt. 23Ekkor Jézus ezt mondta tanítványainak:
– Bizony, mondom nektek, a gazdag nehezen megy majd be a mennyek országába. 24Sőt azt mondom nektek, könnyebb a tevének a tű fokán átmennie, semmint a gazdagnak az Isten országába bejutnia.
25Amikor a tanítványok ezt hallották, nagyon megrökönyödtek, és így szóltak:
– Akkor ugyan ki üdvözülhet?
26Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta nekik:
– Az embereknek ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.

KNB SZIT STL BD RUF KG