Keresés a Bibliában

19 1Amikor Jézus befejezte ezeket a szavait, elhagyta Galileát, és elment Júdeának a Jordánon túli vidékére. 2Nagy sokaság követte, és ott meggyógyította őket.
3Ekkor farizeusok mentek oda hozzá, hogy próbára tegyék, és ezt mondták:
– Szabad-e az embernek bármilyen okból is elbocsátania a feleségét?
4Így válaszolt:
– Nem olvastátok, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfinak és nőnek teremtette őket?
5És ezt mondta:
Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. 6Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét!
7Ezt mondták neki:
– Akkor miért rendelte Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon neki válólevelet?
8Ezt mondta nekik:
– Mózes a szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt. 9Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, a paráznaság esetét kivéve, és mást vesz feleségül, az házasságtörő.

KNB SZIT STL BD RUF KG