Keresés a Bibliában

51Történt pedig, hogy amikor elérkezett felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe. 52Követeket küldött maga előtt. Azok útnak indultak, és betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. 53De nem fogadták be, mert Jeruzsálembe tartott. 54Ennek láttán tanítványai, Jakab és János így szóltak:
– Uram, akarod-e, hogy tüzet hívjunk le az égből, hogy elpusztítsa őket?
55De Jézus feléjük fordult és megszidta őket; 56ezután továbbmentek egy másik faluba.

KNB SZIT STL BD RUF KG