Keresés a Bibliában

16Mondott nekik egy példázatot:
– Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje. 17Ekkor így gondolkodott magában: „Mit tegyek? Nincsen hova betakarítanom a termésemet.” 18Majd így szólt: „A következőt fogom tenni: lebontom csűreimet, nagyobbakat építek, és oda takarítom be minden gabonámat és javamat. 19Aztán ezt mondom magamnak: »Sok javad van sok évre félretéve. Pihend ki magad, egyél, igyál, vigadozzál!«” 20Isten azonban így szólt hozzá: „Esztelen, még ez éjjel visszakérik életed. Kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál?” 21Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten mértéke szerint gazdag.

KNB SZIT STL BD RUF KG