Keresés a Bibliában

16És monda nékik egy példázatot, szólván: Egy gazdag embernek bőségesen termett a földje. (1Tim 6,18.19) 17Azért magában okoskodék, mondván: Mit cselekedjem? mert nincs hová takarnom az én termésemet. (Luk 19,16.17) 18És monda: Ezt cselekszem: Az én csűreimet lerontom, és nagyobbakat építek; és azokba takarom minden gabonámat és az én javaimat. (1Kor 4,2) 19És ezt mondom az én lelkemnek: Én lelkem, sok javaid vannak sok esztendőre eltéve; tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél! (Zsolt 49,7.12.13) 20Monda pedig néki az Isten: Bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet te tőled; a miket pedig készítettél, kiéi lesznek? (Zsolt 39,7) 21Így van dolga annak, a ki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag. (1Tim 6,18.19; Jel 3,17.18)

KNB SZIT STL BD RUF KG