Keresés a Bibliában

31Ha magam mellett tennék tanúságot, tanúságtételemnek nem lenne értéke. 32Van más, aki tanúságot tesz mellettem, és tudom, hogy a tanúságtétel, amellyel mellettem tanúskodik, érvényes. 33Ti követeket küldtetek Jánoshoz, és ő tanúságot tett az igazságról. 34Mellettem nem ember tesz tanúságot, de azért mondom ezeket, hogy üdvözüljetek. 35János égő és világító lámpás volt, de ti csak egy ideig akartatok az ő világosságában örvendezni.
36A mellettem szóló tanúságtétel nagyobb Jánosénál: a művek, amiket az Atya bízott rám, hogy véghezvigyem őket. Maguk a művek, amiket teszek, tanúskodnak mellettem, hogy az Atya küldött engem. 37Az Atya, aki küldött engem, tanúságot tesz rólam. De ti az ő hangját sohasem hallottátok, arcát sohasem láttátok, 38és szava nincs meg bennetek maradandóan, mert annak, akit ő küldött, nem hisztek.

KNB SZIT STL BD RUF KG