Keresés a Bibliában

6 1És láttam, amikor a Bárány feltörte a hét pecsét közül az egyiket, és hallottam, hogy a négy élőlény közül az egyik mennydörgő hangon szólt: „Jöjj!” 2És láttam, íme, egy fehér ló, és a rajta ülő kezében íj. Koszorút adtak neki, s ő győztesként indult el, hogy újra győzelmet arasson.
3Amikor a második pecsétet feltörte, hallottam, hogy a második élőlény szólt: „Jöjj!” 4Egy másik, egy tűzpiros ló jött elő. Aki rajta ült, hatalmat kapott, hogy megbontsa a földön a békét – hadd gyilkolják egymást az emberek –, és egy hosszú kardot adtak neki.
5Amikor feltörte a harmadik pecsétet, hallottam, hogy a harmadik élőlény szólt: „Jöjj!” És láttam, íme, egy fekete ló, s aki rajta ült, mérleget tartott a kezében. 6Úgy hallottam, mintha a négy élőlény közül hang szólt volna: „Egy mérő búza egy dénár, három mérő árpa egy dénár. De az olajat és a bort ne bántsd!”
7Amikor feltörte a negyedik pecsétet, hallottam, hogy a negyedik élőlény szólt: „Jöjj!” 8És láttam, íme, egy sárgászöld ló. A rajta ülő neve Halál. Nyomában az alvilág. Hatalmat kapott a föld negyedrésze fölött, hogy karddal, éhínséggel, halállal és a föld vadállatai segítségével öljön.
9Amikor feltörte az ötödik pecsétet, az áldozati oltár alatt azoknak a lelkét láttam, akiket Isten szava és tanúságtételük miatt öltek meg. 10Nagy hangon kiáltották: „Urunk, te szent és igaz, meddig vársz még az ítélettel? Mikor állsz bosszút vérünkért a föld lakóin?” 11Mindegyikük fehér ruhát kapott, és azt mondták nekik, hogy még egy kis ideig legyenek türelemmel, amíg teljessé nem lesz szolgatársaik és testvéreik száma, akiket szintén megölnek, akárcsak őket.
12Amikor feltörte a hatodik pecsétet, láttam, hogy nagy földrengés támadt. A Nap olyan fekete lett, mint egy szőrzsák, a Hold pedig olyan, mint a vér.
13Az ég csillagai a földre hullottak, mint amikor a fügefa hullatja éretlen fügéit, ha erős szél rázza. 14Az ég eltűnt, mint egy összecsavart könyvtekercs. Minden hegy és sziget elmozdult a helyéről. 15A föld királyai, nagyjai és vezérei, a gazdagok és a hatalmasok, minden rabszolga és szabad ember elrejtőzött a barlangokban és a sziklák közt; 16és így szóltak a hegyekhez és a sziklákhoz: „Szakadjatok ránk, s rejtsetek el bennünket a trónon ülő és a Bárány haragja elől!
17Eljött haragjuk nagy napja, ugyan ki állhat meg előttük?”

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet