Keresés a Bibliában

8Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami nemes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetremélt ó, ami jó hírű, azaz ami kiváló és dicséretes, arra figyeljetek! 9Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok, azt tegyétek, és veletek lesz a béke Istene!
10Nagy volt az örömöm az Úrban, amiért végre újra alkalmat találtatok arra, hogy velem törődjetek. Persze korábban is gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. 11Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy a körülményektől független maradjak. 12Tudok nélkülözni, és tudok bőségben is élni. Be vagyok avatva mindenbe: a jóllakásba és az éhezésbe, a bővelkedésbe és a nélkülözésbe egyaránt. 13Mindenre van erőm Abban, aki megerősít engem. 14Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban.

KNB SZIT STL BD RUF KG